AVOW công bố quan hệ đối tác chính với Vivo

AVOW công bố quan hệ đối tác chính với Vivo